Despre noi

Asociația Portic este o organizaţie neguvernamentală nonprofit înființată în anul 2022 pentru derularea unei serii de proiecte care au ca misiune principală promovarea dezvoltării durabile a comunităților prin îmbunătățirea mediului construit și a economiei de resurse. Acțiunile noastre se concentrează pe proiecte practice și teoretice din sfera consumului redus de energie, precum și pe educarea, implicarea și conștientizarea de către autorități, specialiști, comunități a naturii si calitatii fondului construit și a modalităților de îmbunătățire a acestuia.

Mare parte a fondului construit din România se află într-o stare îngrijorătoare, modernizarea lui pentru optimizarea consumului de energie și creșterea confortului fiind imperative.

Contributing since 2022 to local community development.

Should you wish to get in touch, use this address: hello(at)portic.eu