Asociatia Portic

comunitate | arhitectura | educatie

nZEB Roadshow Timisoara

Ce este nZEB Roadshow?

nZEB Roadshow este un eveniment internațional care aduce împreună organizații din Bulgaria, Croația, Grecia, Italia și România în vederea promovării pe plan local și regional a bunelor practici în materie de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) și pentru stimularea cererii de personal calificat, într-un mod inedit.

În fiecare țară vor fi construite unități mobile, sub forma unor „centre de demonstrare” a tehnologiilor necesare pentru realizarea clădirilor nZEB. Acestea vor fi transportate în diferite orașe din fiecare țară participantă la proiect, iar publicul va putea participa gratuit.

Ce este nZEB? (nearly zero energy building)

Standardul nZEB este un concept de clădire cu un consum de energie provenit din surse fosile aproape egal cu zero, în vederea reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate prin utilizarea clădirilor. Uniunea Europeană a stabilit o serie de obiective pentru reducerea poluării și reducerea consumului de energie din surse fosile deoarece sectorul construcțiilor este responsabil de aproximativ 40% din consumul de energie din surse neregenerabile și emiterea de gaze cu efect de seră.

Sursa foto: PHI Darmstadt

nZEB Roadshow – România

În România, evenimentul nZEB Roadshow este organizat de Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (pRO-nZEB), iar evenimentul din Timisoara este realizat în parteneriat cu Asociația Portic – o echipă care se ocupă de promovarea dezvoltării durabile a comunităților prin îmbunătățirea mediului construit și a economiei de resurse.

Evenimentul se va desfășura în perioada 10-13 mai 2023, în Piața Iancu Huniade din Timișoara, accesul publicului fiind gratuit. Fiind organizat la exterior, atât expozanții, cât și participanții vor putea discuta despre eficiența energetică a viitoarelor construcții în voie.

Activități în cadrul evenimentului nZEB Roadshow

Sesiuni de consultanță gratuită pentru viitorii beneficiari

Vizite de șantier

Conferințe și dezbateri

Conferințe și dezbateri

Caravana nZEB Roadshow – România

Demonstrații test de etanșeitate

PARTENERI EXPOZANTI

PARTENERI INSTITUȚIONALI